• 1S.jpg

Informacja

Zgodnie z zarządzeniem nr 43/2018 Wójta Gminy Głogów
z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Głogów
dnia wolnego od pracy(24 grudnia 2018 r.)
i ustalenia terminu jego odpracowania
nastąpi dnia 8 grudnia 2018 r. (sobota) w godzinach od 730 do 1530.