• 1S.jpg

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
przy Wójcie Gminy Głogów

Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów,
Komisja pełni dyżury w każdy czwartek w godzinach od 15 do 17

 

Skład komisji:

Jerzy Borciuch– przewodniczący
Krzysztof Ślusarek
Danuta Sadowska
Krystyna Kuliniec
Krystian Konieczny


 Kontakt: przewodniczący tel. 669 046 996

 

 
Zakres działalności komisji:
- Podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
- Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – sprawdzanie zgodności usytuowania lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, z ustawowo obowiązującymi zasadami.
- Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.