• 1S.jpg

Artykuły

Referaty

Samodzielne stanowisko ds. oświaty i kadr

Iwona Osomańska – sprawy z zakresu oświaty, kadr, tel. (76) 836-55-69

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Sprawy obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – Ryszard Wójtowicz, tel. (76) 836-55-63
Załączniki:
Pobierz plik (GZZK - przepisy.pdf)GZZK - przepisy.pdf[ ]112 kB
Pobierz plik (Zadania GZZK.pdf)Zadania GZZK.pdf[ ]724 kB

Referat Wody i Ścieków

 
Renata Przygoda – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 64

Daniel Kałużny – Zastępca Kierownika Referatu (utrzymywania sieci wodno-kanalizacyjnych, awarie sieci)

Teresa Kazimierczak, tel. 76 836 55 68 (opłaty za wodę/ścieki, OSP)

 

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf)Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]50 kB
Pobierz plik (Wniosek o dokonanie odbioru końcowego.pdf)Wniosek o dokonanie odbioru końcowego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego.pdf)Wniosek o dokonanie przeglądu technicznego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o rozwiązanie umowy na świadczenie usług.pdf)Wniosek o rozwiązanie umowy na świadczenie usług.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]46 kB
Pobierz plik (Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.pdf)Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie WTP - przyłącze.pdf)Wniosek o wydanie WTP - przyłącze.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie WTP - sieć.pdf)Wniosek o wydanie WTP - sieć.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]52 kB
Pobierz plik (Wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług.pdf)Wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług.pdf[wnioski dotyczące spraw wo-kan]51 kB

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówień publicznych

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków i zamówien publicznych – Agnieszka Tórz, tel. (76) 836-55-62
 

 

Referat Budownictwa i Inwestycji

Joanna Gruszczyńska – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 60 (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu oraz Studium, zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących MPZP oraz Studium)


Barbara Adamczyk (zastępstwo Anna Patoła), tel. 76 836 55 60 (wspólnoty mieszkaniowe, Mieszkaniowy Zasób Gminy Głogów, Komisja Mieszkaniowa, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego)

Agnieszka Tórz, tel. 76 836 55 62 (zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków, inwestycje)

Agnieszka Biegas, tel. 76 836 55 62 (inwestycje)

Referat Administracyjno-Gospodarczy

 

Aleksandra Hilarska, tel. 76 836 55 55 (sekretariat, działalność gospodarcza)

Zofia Grzegorek, tel. 76 836 55 61 (ewidencja ludności, meldunki, dowody osobiste)

Tymoteusz Wrona, tel. 76 836 55 57 (sport, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

Anna Tamecka, tel. 76 836 55 57 (biuro rady)

Małgorzata Szuwikowska, tel. 76 836 55 77 (Biuro Obsługi Interesanta)

Paulina Sobocińska, tel. 76 836 55 69 (oświata)

Urszula Łepko, tel. 76 836 55 69 (zaopatrzenie urzędu, cmentarze, place zabaw, boiska)

 

Referat Finansowy

 
Joanna Tobiś –  Skarbnik Gminy Głogów, tel. 76 836-55-59

Alicja Gorajewska, tel. 76 836 55 65 (kasa, opłaty skarbowe, podatek VAT)

Agnieszka Bartuś - StanickaMieczysława Połatyńska, tel. 76 836 55 70 (wymiar podatku, kontrola podatkowa)

Urszula Kałużna, Karolina Tarnowska, tel. 76 836 55 71 (księgowość opłat                      i windykacja należności, księgowość podatkowa)

Krystyna Kuliniec,  Julita Wałęga, tel. 76 836-55-72(księgowość i ewidencja środków trwałych, księgowość i płace)

Sylwia Teodoru, tel. 76 836-55-76 (księgowość budżetowa)