• 1S.jpg

Artykuły

500+

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem

Specjalny zasiłek opiekuńczy - formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

GOPS w kwietniu zaprasza do godz. 17.00

Informujemy, że w kwietniu br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie, w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli programu „500 +”), będzie przyjmował wnioski od poniedziałku do piątku do godz. 17.00.

Rodzina 500 plus

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.

Czytaj więcej: Rodzina 500 plus