• 1S.jpg

Odpowiedź na pytania do SIWZ dot. zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Ruszowicach

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania do SIWZ, które zostały zadane przez jednego z Wykonawców do zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Ruszowicach.
 
Pytanie 1. W przedmiarze robót w poz. 23 jest 11 szt studni PP o śr. 1000 natomiast w projekcie jest 12 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Studni Dn 1000 należy uwzględnić 12 szt.


Pytanie 2. W przedmiarach brak jest korków do zaślepienia przyłączy kanalizacyjnych. Proszę o podanie w jakich pozycjach należy je wycenić.

Odpowiedź: Nie uwzględniono korków sięgaczy ks.

Pytanie 3. W przedmiarze brak pozycji dotyczących korków do zaślepienia przyłączy wodociągowych oraz nawiertek do przyłączy. Proszę o wskazanie pozycji w jakich należy je policzyć do oferty.

Odpowiedź: Nawiertki zawarte są w poz. zasuwy (zasuwa zintegrowana z nawietrką). Korki sięgaczy wody uwzględniono w poz. 33.