• 1S.jpg

Odpowiedź na pytania do SIWZ dot. zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania do SIWZ, które zostały zadane przez jednego z Wykonawców do zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym.
 
Pytanie: Czy Zamawiający przychyli się do zamiennego zastosowania atestowanego kruszywa z recyklingu (kruszywo typ R) za sugerowane kruszywo naturalne? Pytanie dotyczy poniższych pozycji przedmiarowych:
Pozycja 1.1.8: „Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm.”
Pozycja 1.1.9: „Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 10 cm.- pobocza”
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamienne zastosowanie atestowanego kruszywa z recyklingu (kruszywo typ R) za sugerowane kruszywo naturalne.