Aktualności

Warsztaty Szkoła dla rodziców i wychowawców

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do uczestnictwa w 30- godzinnych warsztatach Szkoły dla rodziców i wychowawców. Zajęcia rozpoczną się dnia 29.09.2017 r. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o kontakt z koordynatorem programu Eweliną Nowak tel. 76 8365550 lub w siedzibie GOPS Głogów, ul. Słodowa 2B.