• 1S.jpg

Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym

W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert dot. zadania pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym.