• 1S.jpg

Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa budynku Urzędu Gminy

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania do SIWZ, które zostały zadane przez jednego z Wykonawców do zadania pn.: Przebudowa budynku Urzędu Gminy:

Pytanie: Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej, dla w/w zadania oraz podziału zadania na trzy części. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania zadania i ustanowienie go na okres 21 tygodni od dnia podpisania umowy.

Z naszego doświadczenia przy realizacji prac remontowych, nie widzimy możliwości wykonania tak dużego zakresu robót w terminie określonym przez Zamawiającego.

Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ.

 

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do dnia 30 marca 2018r.

Załączniki:
Pobierz plik (Zmiana ogłoszenia nr 500043275.doc)Zmiana ogłoszenia[Zmiana ogłoszenia]24 kB