• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Głogów część I: Przedmoście, część II: Ruszowice, część III: Serby, część IV: Wilków POWTÓRZONY

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Głogów część I: Przedmoście, część II: Ruszowice, część III: Serby, część IV: Wilków. Szczegóły w załącznikach.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (00. Ogłoszenie nr 603007.doc)01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP[01. Ogłoszenie o zamówieniu UZP]118 kB
Pobierz plik (01. SIWZ.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]184 kB
Pobierz plik (02. Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]106 kB
Pobierz plik (03. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu.doc)04. Oświadczenie o spełnieniu warunków[04. Oświadczenie o spełnieniu warunków]43 kB
Pobierz plik (04. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (05. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw Inni]29 kB
Pobierz plik (06. Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)07. Udostępnienie zasobów[07. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (08. Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)08. Oświadczenie grupa kapitałowa[08. Oświadczenie grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Wykaz dróg.doc)10. Wykaz dróg[10. Wykaz dróg]94 kB