• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Głogów w wysokości 2900000,00 zł

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. Udzielenia kredytu długoterminowego dla Gminy Głogów w wysokości 2900000,00 zł. Szczegóły w załącznikach. 

 Informujemy, że w Formularzu ofertowym nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na:

- w tabeli Składowe oceny oferty w pkt. 2 wpisano WIBOR 3M na dzień 08.09.2017 r. a powinno być WIBOR 1M na dzień 08.09.2017 r.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (00. Wysłanie ogłoszenia do DUUE.pdf)00. Wysłanie ogłoszenia do DUUE[00. Wysłanie ogłoszenia do DUUE]122 kB
Pobierz plik (02. SIWZ Kredyt.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]205 kB
Pobierz plik (02. Zaświadczenie Wójt.pdf)Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Wójta Gminy[Zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Wójta Gminy]147 kB
Pobierz plik (03. Uchwała o powołaniu Skarbnika.pdf)Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy[Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy]170 kB
Pobierz plik (Budżet 2017.pdf)Budżet Gminy 2017r.[Budżet Gminy 2017r.]16312 kB
Pobierz plik (JEDZ.doc)04. JEDZ[04. JEDZ]206 kB
Pobierz plik (NIP Gminy.pdf)NIP Gminy[NIP Gminy]233 kB
Pobierz plik (opinia RIO o kwocie długu.pdf)Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu [Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu ]995 kB
Pobierz plik (opinia RIO o sfinansowaniu deficytu.pdf)Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Głogów[Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Głogów]931 kB
Pobierz plik (opinia RIO o sprawozdaniu rocznym.pdf)Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Głogów sprawozdaniu rocznym [Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Głogów sprawozdaniu rocznym ]1126 kB
Pobierz plik (Rb - 27S zbiorczo.pdf)Rb-27S za 2016r.[Rb-27S za 2016r.]729 kB
Pobierz plik (Rb N.pdf)Rb N[Rb N]263 kB
Pobierz plik (Rb NDS.pdf)Rb-NDS[Rb-NDS]174 kB
Pobierz plik (RB-28S zbiorczo.pdf)Rb-28S za 2016r. [Rb-28S za 2016r. ]1065 kB
Pobierz plik (RB-Z.pdf)RB-Z[RB-Z]99 kB
Pobierz plik (REGON Gminy.pdf)REGON Gminy[REGON Gminy]376 kB
Pobierz plik (WPF 2017.pdf)WPF Gminy 2017[WPF Gminy 2017]6678 kB
Pobierz plik (Zadłużenie Kredyty.xls)Stan zadłużenia z tytułu kredytów na 03.07.2017 r.[Stan zadłużenia z tytułu kredytów na 03.07.2017 r.]30 kB
Pobierz plik (Zadłużenie Pożyczki WFOŚiGW.xls)Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 03.07.2017 r. WFOŚ[Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 03.07.2017 r. WFOŚ]31 kB
Pobierz plik (Zaświadczenie o niezaleganiu US.pdf)Zaświadczenie o niezaleganiu US[Zaświadczenie o niezaleganiu US]1087 kB
Pobierz plik (Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS.pdf)Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS[Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS]299 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]43 kB