• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Ruszowicach POWTÓRZONY

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w Ruszowicach. Szczegóły w załącznikach.

Ponadto wyjaśniamy:

1. W przedmiarze robót w poz. 23 jest 11 szt studni PP o śr. 1000 natomiast w projekcie jest 12 szt. Studni Dn 1000 należy uwzględnić 12 szt.

2. W przedmiarach brak jest korków do zaślepienia przyłączy kanalizacyjnych, ponieważ nie uwzględniono korków sięgaczy ks.
3. W przedmiarze brak pozycji dotyczących korków do zaślepienia przyłączy wodociągowych oraz nawiertek do przyłączy. Nawiertki zawarte są w poz. zasuwy (zasuwa zintegrowana z nawietrką). Korki sięgaczy wody uwzględniono w poz. 33.

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie nr 610179 Rubinowa.doc)01. Ogłoszenie UZP[01. Ogłoszenie UZP]136 kB
Pobierz plik (02. SIWZ kanalizacja Ruszowice.doc)02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[02. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]252 kB
Pobierz plik (03. Formularz ofertowy.doc)03. Formularz ofertowy[03. Formularz ofertowy]71 kB
Pobierz plik (04. Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc)04. Oświadczenie o spełnianiu warunków[04. Oświadczenie o spełnianiu warunków]43 kB
Pobierz plik (05. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)05. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca[05. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawca]30 kB
Pobierz plik (06. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)06. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Inni[06. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Inni]29 kB
Pobierz plik (07. Wykaz robót.doc)07. Wykaz robót[07. Wykaz robót]39 kB
Pobierz plik (08. Zobowiązanie udostępnienia zasobów.doc)08. Udostępnienie zasobów[08. Udostępnienie zasobów]33 kB
Pobierz plik (09. Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)09. Grupa kapitałowa[09. Grupa kapitałowa]28 kB
Pobierz plik (10. Umowa.doc)10. Projekt umowy[10. Projekt umowy]100 kB
Pobierz plik (11. Zmiana ogłoszenia nr 500058186.doc)11. Zmiana ogłoszenia UZP[11. Zmiana ogłoszenia UZP]24 kB
Pobierz plik (ruszowice bioz.doc)BIOZ[BIOZ]54 kB
Pobierz plik (ruszowice cor rys1.pdf)COR rys 1[COR rys 1]1515 kB
Pobierz plik (ruszowice cor rys2a.pdf)COR rys 2a[COR rys 2a]735 kB
Pobierz plik (ruszowice cor rys2b.pdf)COR rys 2b[COR rys 2b]124 kB
Pobierz plik (ruszowice cor.doc)Czasowa organizacja ruchu[Czasowa organizacja ruchu]63 kB
Pobierz plik (ruszowice opis WYK.doc)Projekt wykonawczy[Projekt wykonawczy]92 kB
Pobierz plik (ruszowice opis.doc)Projekt budowlany[Projekt budowlany]105 kB
Pobierz plik (ruszowice przedm.pdf)Przedmiar[Przedmiar]164 kB
Pobierz plik (ruszowice rys0.pdf)rys 0[rys 0]112 kB
Pobierz plik (ruszowice rys1 W.pdf)rys 1W[rys 1W]1442 kB
Pobierz plik (ruszowice rys1.pdf)rys 1[rys 1]1564 kB
Pobierz plik (ruszowice rys10 W.pdf)rys 10w[rys 10w]141 kB
Pobierz plik (ruszowice rys10.pdf)rys 10[rys 10]141 kB
Pobierz plik (ruszowice rys11 W.pdf)rys 11w[rys 11w]177 kB
Pobierz plik (ruszowice rys11.pdf)rys 11[rys 11]177 kB
Pobierz plik (ruszowice rys2 W.pdf)rys 2W[rys 2W]332 kB
Pobierz plik (ruszowice rys2.pdf)rys 2[rys 2]332 kB
Pobierz plik (ruszowice rys3 W.pdf)rys 3w[rys 3w]250 kB
Pobierz plik (ruszowice rys3.pdf)rys 3[rys 3]250 kB
Pobierz plik (ruszowice rys4 W.pdf)rys 4w[rys 4w]289 kB
Pobierz plik (ruszowice rys4.pdf)rys 4[rys 4]290 kB
Pobierz plik (ruszowice rys5 W.pdf)rys 5w[rys 5w]66 kB
Pobierz plik (ruszowice rys5.pdf)rys 5[rys 5]66 kB
Pobierz plik (ruszowice rys6 W.pdf)rys 6w[rys 6w]151 kB
Pobierz plik (ruszowice rys6.pdf)rys 6[rys 6]151 kB
Pobierz plik (ruszowice rys7 W.pdf)rys 7w[rys 7w]284 kB
Pobierz plik (ruszowice rys7.pdf)rys 7[rys 7]283 kB
Pobierz plik (ruszowice rys8 W.pdf)rys 8w[rys 8w]340 kB
Pobierz plik (ruszowice rys8.pdf)rys 8[rys 8]340 kB
Pobierz plik (ruszowice rys9 W.pdf)rys 9w[rys 9w]67 kB
Pobierz plik (ruszowice rys9.pdf)rys 9[rys 9]67 kB
Pobierz plik (ruszowice sst.pdf)STWIORB[STWIORB]846 kB