Wójt Gminy Głogów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu.