Dyrektor Publicznego Przedszkola w Serbach ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.