Protokół Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków unijnych