Zaproszenie do składania ofert na dostawę aparatów oddechowych dla OSP z gminy Głogów