Aktualności

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Serbach na rok szkolny 2018/2019

 
 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Serbach ogłasza zapisy

 

     dzieci w wieku 2,5 - 6 lat na rok szkolny 2018/2019
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać od                 
05 marca 2018 r. w przedszkolu lub na stronie internetowej www.ppserby.pl
Wypełnione wnioski należy składać do dnia 30 marca 2018 r. w Publicznym Przedszkolu w Serbach do godz.1500
 
 
 
Urszula Kozdra – dyrektor
Publicznego Przedszkola w Serbach