Aktualności

Wykaz nr 2/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów

Wójt Gminy Głogów działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2018 poz. 121) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Głogów przy ul. Słodowej 2B na tablicy ogłoszeń w dniu 5 marca 2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 2/2018 nieruchomości na terenie Gminy Głogów tj. działki o numerze ewid. 68/3 obręb Krzekotów objętej księgą wieczystą LE1G/00025087/5 oraz LE1G/00037031/5, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas określony powyżej 3 lat.
.
Załączniki:
Pobierz plik (Krzekotów.pdf)Krzekotów.pdf[ ]205 kB