• 1S.jpg

UWAGA!Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach"

W związku z otrzymaniem wniosku o zmianę treści SIWZ, Zamawiający zamieścił w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach" treść wniosku o zmianę SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Link do strony Zamawiąjacego z ogłoszeniem o przetargu:

http://www.ugglogow.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1249:przetarg-nieograniczony-na-zadanie-pn-budowa-ul-brzoskwiniowej-w-ruszowicach&catid=13&Itemid=139