Wójt Gminy informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publciznego na zadanie pn. : Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Ruszowicach". Pismo w załączeniu :