Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym dot. robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa ul. Brzoskwiniowej w Ruszowicach" Szczegóły w załącznikach.