• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej o nr 100181D w miejscowości Wilków na działce o nr ewid. 671/2 obręb Wilków w km 0+000 – 0+496 km [Intensywne opady deszczu październik 2017]”

Wójt Gminy Głogów zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej o nr 100181D  w miejscowości Wilków na działce o nr ewid. 671/2 obręb Wilków w km 0+000 – 0+496 km [Intensywne opady deszczu październik 2017]”