Komisja oświaty i kultury

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Jolanta Krasicka

Przewodniczący

Katarzyna Molisak

Wiceprzewodniczący

Sylwester Barnaś

członek

Alicja Krupa

członek

Wanda Szumielewicz

członek

Jolanta Bagińska

członek

Piotr Cypryjański

członek

Ireneusz Czyczyk

członek