Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki terenami

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Ludwik Twardochleb

Przewodniczący

Ryszard Jankowski

Wiceprzewodniczący

Renata Demeszuk

członek

Alicja Krupa

członek

Jolanta Bagińska

członek

Piotr Cypryjański

członek

Stanisław Wardecki

członek