• 1S.jpg

Referat Środowiska i Dróg

 

Alina Kaleta – Kierownik Referatu, tel. 76 836 55 81 (decyzje środowiskowe, zajęcie pasa drogowego)

Aneta Hnatyszak, tel. 76 836 55 58 (utrzymywanie czystości i porządku w gminie, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, ochrona środowiska, edukacja ekologiczna)

Beata Rychlik (zastępstwo Urszula Chachulska), tel. 76 836 55 58 (wycinka drzew, melioracje, opieka nad zwierzętami, wyłączenia z produkcji rolnej)

Małgorzata Moderska, tel. 76 836 55 66 (księgowość – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Józef Piotrowski, tel. 76 836 55 66 (naprawa i remonty dróg, uzgodnienia drogowe, zimowe utrzymanie dróg, przystanki, oświetlenie)

 

Załączniki:
Pobierz plik (Deklaracja_o wysokości_opłaty_odpady_tereny niezamieszkałe_2018.pdf)Deklaracja o wysokości opłaty odpady tereny niezamieszkałe 2018.pdf[ ]164 kB
Pobierz plik (Deklaracja_o_wysokości_opłaty_odpady_ tereny zamieszkałe_2018.pdf)Deklaracja o wysokości opłaty odpady tereny zamieszkałe 2018.pdf[ ]155 kB
Pobierz plik (Wniosek o umieszczenia urządzeń infrastruktury.pdf)Wniosek o umieszczenia urządzeń infrastruktury.pdf[ ]449 kB
Pobierz plik (Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf)Wniosek o umieszczenie reklamy w pasie drogowym.pdf[ ]463 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.pdf)Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.pdf[ ]169 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf[ ]133 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf[ ]220 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf[ ]158 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf[ ]240 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia pas drogowy inne cele.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia pas drogowy inne cele.pdf[ ]425 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego.pdf[ ]526 kB
Pobierz plik (Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego_awaria.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia zajęcie pasa drogowego awaria.pdf [ ]466 kB
Pobierz plik (Wniosek _o_przeniesienie_decyzji_środowiskowej.pdf)Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej.pdf[ ]172 kB
Pobierz plik (Wniosek_oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf)Wniosek oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.pdf[ ]136 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wpis_do_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o wpis o rejetru działalności regulowanej.pdf[ ]192 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na amatorski_połów ryb.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb.pdf[ ]133 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_opróżnianie_zbiorników_bezodpływowych.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf[ ]220 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_prowadzenie_schronisk i opiekę nad zwierzętami.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie_schronisk i opiekę nad zwierzętami[ ]158 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usunięcie drzew.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf[ ]240 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_utrzymywania_psa rasy_uznanej_za_agresywną.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.pdf[ ]130 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zjazd.pdf)Wniosek o wydanie zezwolenia na zjazd.pdf[ ]127 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_wykreślenie_z_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o wykreślenie z rejetru działalności regulowanej.pdf[ ]182 kB
Pobierz plik (Wniosek_o_zmianę_wpisu_do_rejetru_działalności_regulowanej.pdf)Wniosek o zmianę wpisu do rejetru działalności regulowanej.pdf [ ]188 kB
Pobierz plik (Wniosek_zgłoszenie_o_zamiarze_usunięcia_drzew.pdf)Wniosek zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew.pdf[ ]156 kB