• 1S.jpg

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

Marta Vašiček, tel. 76 836 55 79 (gospodarka nieruchomościami gminnymi: nabywanie i sprzedaż nieruchomości, dzierżawa i najem nieruchomości gminnych, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, nadawanie numerów porządkowych, nazewnictwo ulic i placów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych)