Komisja przestrzegania prawa i porządku publicznego

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Stanisław Wardecki

Przewodniczący

Robert Rudowicz

Wiceprzewodniczący

Ewa Ładziak

członek

Ireneusz Czyczyk

członek

Jolanta Krasicka

członek

Jarosław Gniewosz

członek