Komisja rewizyjna

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

Sylwester Barnaś

Przewodnicząca Komisji

Stanisław Wardecki

Członek

Ludwik Twardochleb

Członek

Robert Rudowicz

Członek

Katarzyna Molisak

Członek