• 1S.jpg

UWAGA! Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Głogów"

W związku z otrzymaniem pytań do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Głogów” Wójt Gminy Głogów udziela odpowiedzi. Szczegóły w załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Pytania do przetargu .pdf)Pytania do przetargu .pdf[ ]1300 kB