• 1S.jpg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

herbgminaGlogowWójt Gminy Głogów informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania pn.:  „Przebudowa odcinka drogi w Borku – osiedle”. Szczegóły w załączniku