• 1S.jpg

Sesja z dnia 30 listopada

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_12_77_2015.pdf)XII/77/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5511 kB
Pobierz plik (uchwala_12_78_2015.pdf)XII/78/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]7010 kB
Pobierz plik (uchwala_12_79_2015.pdf)XII/79/2015[w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości]835 kB
Pobierz plik (uchwala_12_80_2015.pdf)XII/80/2015[w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok]390 kB
Pobierz plik (uchwala_12_81_2015.pdf)XII/81/2015[w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych do stosowania na terenie Gminy Głogów ]7776 kB
Pobierz plik (uchwala_12_82_2015.pdf)XII/82/2015[w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych]1928 kB
Pobierz plik (uchwala_12_83_2015.pdf)XII/83/2015[w sprawie: wprowadzenia "Rocznego programu wspołpracy Gminy Głogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" ]2268 kB
Pobierz plik (uchwala_12_84_2015.pdf)XII/84/2015[w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Głogów dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty ...]2726 kB
Pobierz plik (uchwala_12_85_2015.pdf)XII/85/2015[w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Głogów"]974 kB
Pobierz plik (uchwala_12_86_2015.pdf)XII/86/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze]834 kB
Pobierz plik (uchwala_12_87_2015.pdf)XII/87/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice]745 kB
Pobierz plik (uchwala_12_88_2015.pdf)XII/88/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia ]731 kB
Pobierz plik (uchwala_12_89_2015.pdf)XII/89/2015[w sprawie zawarcia umowy użyczenia]437 kB
Pobierz plik (uchwala_12_90_2015.pdf)XII/90/2015[w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Głogów]617 kB
Pobierz plik (zalacznik_12_85_2015.pdf)XII/85/2015[załącznik do uchwały nr 85]26902 kB