• 1S.jpg

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ZGŁASZANIE WNIOSKÓW PRZEZ ROLNIKÓW, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W UPRAWACH ROLNYCH W ZWIĄZKU Z SUSZĄ

herbgminaGlogowWójt Gminy Głogów, informuje że w związku z wykazaniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach wystąpienia suszy na terenie gminy Głogów, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Wnioski przyjmowane są do dnia 5 lipca 2019 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Głogów
ul. Piaskowa 1, pok. nr 222 (II piętro). Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 lub 2 w dwóch egzemplarzach.

Na dzień (26.06.2019) w raportach ww. Systemu Monitoringu dla Gminy Głogów wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, truskawek i krzewów owocowych. 

Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 i 2 do wniosku (dane zawarte we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi we wniosku złożonym do ARiMR o płatności                  w ramach wsparcia bezpośredniego w roku 2019).

Szacowanie szkód u rolnika odbywa się wyłącznie w oparciu o lustracje w terenie, nie mogą być uznawane inne dowody.

Komisja nie szacuje upraw skoszonych.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2019,

- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),

- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Głogów, pok. nr 222, II p.