Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
przy Wójcie Gminy Głogów

Urząd Gminy Głogów, ul. Słodowa 6a, 67-200 Głogów, III piętro
Komisja pełni dyżury w każdą środę w godzinach od 15 do 17
Skład komisji:
Jarosław Rostocki – przewodniczący
Anna Grzyb
Krystyna Kuliniec
Monika Ziółkowska – Młyńczak
Krystian Konieczny
Robert Rudowicz
Jerzy Borciuch

 

Kontakt: przewodniczący tel. 606282640
Anna Grzyb, tel. (76) 836-55-50

e-mail: gka @ gminaglogow.pl

Zakres działalności komisji:
- Podejmowanie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
- Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – sprawdzanie zgodności usytuowania lokali prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, z ustawowo obowiązującymi zasadami.
- Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.