• 1S.jpg

Sesja z dnia 8 grudnia 2014

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_2_10_2014.pdf)II/10/2014[w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głogów ]294 kB
Pobierz plik (uchwala_2_11_2014.pdf)II/11/2014[w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Głogów z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów]2336 kB
Pobierz plik (uchwala_2_2_2014.pdf)II/2/2014[w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Głogów]122 kB
Pobierz plik (uchwala_2_3_2014.pdf)II/3/2014[w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głogów]143 kB
Pobierz plik (uchwala_2_4_2015.pdf)II/4/2014[w sprawie składu Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Gminy Głogów]226 kB
Pobierz plik (uchwala_2_5_2014.pdf)II/5/2014[w sprawie składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki terenami Rady Gminy Głogów ]219 kB
Pobierz plik (uchwala_2_6_2014.pdf)II/6/2014[w sprawie składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Głogów ]200 kB
Pobierz plik (uchwala_2_8_2014.pdf)II/8/2014[w sprawie składu Komisji Rewizyjnej rady Gminy Głogów]166 kB
Pobierz plik (uchwala_2_9_2014.pdf)II/9/2014[w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głogów ]173 kB
Pobierz plik (uchwla_2_7_2014.pdf)II/7/2014[w sprawie składu Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Głogów ]221 kB