• 1S.jpg

Sesja z dnia 27 stycznia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_4_21_2015.pdf)IV/21/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]6575 kB
Pobierz plik (uchwala_4_22_2015.pdf)IV/22/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]5180 kB
Pobierz plik (uchwala_4_23_2015.pdf)IV/23/2015[w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Głogów i stałych komisji na 2015r]1782 kB
Pobierz plik (uchwala_4_24_2015.pdf)IV/24/2015[w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy ]118 kB
Pobierz plik (uchwala_4_25_2015.pdf)IV/25/2015[w sprawie przyjęcia Pilatażowego Programu Osłonowego dla mieszkańców Gminy Głogów zagrożonych wykluczeniem społecznym na rok 2015 ]251 kB
Pobierz plik (uchwala_4_26_2015.pdf)IV/26/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zabornia]544 kB