• 1S.jpg

Sesja z dnia 31 marca 2016

Załączniki:
Pobierz plik (17_106_2016.pdf)XVII/106/2016[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów ]5763 kB
Pobierz plik (17_107_2016.pdf)XVII/107/2016[w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy na 2016 rok]10100 kB
Pobierz plik (17_108_2016.pdf)XVII/108/2016[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnych umów najmu pomieszczeń gospodarczych w budynku położonych na dz. nr 264 w Grodźcu Małym ]515 kB
Pobierz plik (17_109_2016.pdf)XVII/109/2016[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 439/2 w Serbach ]550 kB
Pobierz plik (17_110_2016.pdf)XVII/110/2016[w sprawie bezprzetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 68/3 w Krzekotowie]506 kB
Pobierz plik (17_111_2016.pdf)XVII/111/2016[w sprawie zawarcia umów użyczenia ]569 kB
Pobierz plik (17_112_2016.pdf)XVII/112/2016[w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów ]2434 kB
Pobierz plik (17_113_2016.pdf)XVII/113/2016[w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Wsółpracy Gminy Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2015r.]1419 kB
Pobierz plik (17_114_2016.pdf)XVII/114/2016[w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów w 2016 roku]1664 kB
Pobierz plik (17_115_2016.pdf)XVII/115/2016[w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego]488 kB
Pobierz plik (17_116_2016.pdf)XVII/116/2016[w sprawie: zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szczyglice]4970 kB
Pobierz plik (17_117_2016.pdf)XVII/117/2016[w sprawie: zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zabornia]6164 kB
Pobierz plik (17_118_2016.pdf)XVII/118/2016[w sprawie ustalenia diet dla radnych]572 kB
Pobierz plik (17_119_2016.pdf)XVII/119/2016[w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie]977 kB
Pobierz plik (17_120_2016.pdf)XVII/120/2016[w sprawie ustalenia kryteriów dodatkowych przy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Głogów ]668 kB