• 1S.jpg

Sesja z dnia 19 maja 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_6_47_2015.pdf)VI/47/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]6674 kB
Pobierz plik (uchwala_6_48_2015.pdf)VI/48/2015[w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]3776 kB
Pobierz plik (uchwala_6_49_2015.pdf)VI/49/2015[dotycząca zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzieleniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów ]231 kB
Pobierz plik (uchwala_6_50_2015.pdf)VI/50/2015[ w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Głogów ]545 kB
Pobierz plik (uchwala_6_51_2015.pdf)VI/51/2015[w sprawie przyznawania dotacji celowej na dofinsowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Głogów]1735 kB