Sesja z dnia 28 maja 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_7_52_2015.pdf)VII/52/2015[zmieniajaca uchwałe w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z zagospodarowania tych odpadów]251 kB
Pobierz plik (uchwala_7_53_2015.pdf)VII/53/2015[w sprawie okreslenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty]248 kB
Pobierz plik (uchwala_7_54_2015.pdf)VII/54/2015[w sprawie okreslenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi i zbieranymi selektywnie]372 kB
Pobierz plik (uchwala_7_55_2015.pdf)VII/55/2015[w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów]2594 kB