• 1S.jpg

Sesja z dnia 19 czerwca 2015

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_8_56_2015.pdf)VIII/56/2015[w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów]5537 kB
Pobierz plik (uchwala_8_57_2015.pdf)VIII/57/2015[w sprawie budżetu Gminy Głogów na 2015 rok]6588 kB
Pobierz plik (uchwala_8_58_2015.pdf)VIII/58/2015[w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sczyglice]532 kB
Pobierz plik (uchwala_8_59_2015.pdf)VIII/59/2015[w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Klucze]563 kB
Pobierz plik (uchwala_8_60_2015.pdf)VIII/60/2015[w sprawie sprostowania uchwał o nadaniu nazwy ulic w miejscowości Klucze i w miejscowości Serby ]474 kB
Pobierz plik (uchwala_8_61_2015.pdf)VIII/61/2015[w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu]855 kB
Pobierz plik (uchwala_8_62_2015.pdf)VIII/62/2015[w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łaczony]551 kB
Pobierz plik (uchwala_8_63_2015.pdf)VIII/63/2015[w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach ... ]2147 kB