Sesja z dnia 27 czerwca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXI 128 2016.pdf)XXI 128 2016.pdf[w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Głogów za 2015 rok]191 kB
Pobierz plik (XXI 129 2016.pdf)XXI 129 2016.pdf[w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głogów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok]247 kB