• 1S.jpg

Sesja z dnia 8 lipca 2016 r.

Załączniki:
Pobierz plik (XXIII 132 2016.pdf)XXIII 132 2016.pdf[w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Głogów]446 kB
Pobierz plik (XXIII 133 2016.pdf)XXIII 133 2016.pdf[w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów]3201 kB
Pobierz plik (XXIII 134 2016.pdf)XXIII 134 2016.pdf[w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne]294 kB
Pobierz plik (XXIII 135 2016.pdf)XXIII 135 2016.pdf[w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]204 kB
Pobierz plik (XXIII 136 2016.pdf)XXIII 136 2016.pdf[w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Głogów]144 kB
Pobierz plik (XXIII 137 2016.pdf)XXIII 137 2016.pdf[w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Głogów]133 kB
Pobierz plik (XXIII 138 2016.pdf)XXIII 138 2016.pdf[w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Głogów]137 kB