Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa ulicy Brzozowej w Serbach wraz z odwodnieniem.

 

 

 

 

 

 

.