Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Przedmoście, Bytnik”..