Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ruszowicach - FS Ruszowice"

 

 

 

 

.