Bek Zuzana - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowie