• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony - Zakup samochodu bojowego dla OSP Serby

 

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z napędem 4x4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ -  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a. odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b. być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;
c. posiadać komplet dokumentacji technicznej-eksploatacyjnej.