Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Świadczenie usługi serwisu oświetleniowego na terenie Gminy Głogów