Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zaborni