Krasicki Mateusz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedmościu