• 1S.jpg

Przetarg nieograniczony - Przebudowa boiska w Przedmościu wraz z budową budynku szatni wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych:
a) robót ziemnych i fundamentowych;
b) izolacji pionowych i poziomych fundamentów;
c) ścian nadziemia – szkieletowe drewniane;
d) konstrukcja i pokrycie dachu i orynnowanie;
e) stolarka;
f) posadzka i podłoga;
g) okładziny ścienne, sufitowe;
h) elementy wyposażenia;
i) schody i pochylnia;
j) opaska wokół budynku;
k) wewnętrzne roboty elektryczne – WLZ, tablice, instalacja oświetleniowa
i gniazd wtyczkowych;
l) instalacje elektryczne zewnętrzne oświetleniowe – oświetlenie terenu (bez oświetlenia płyty boiska z piłkochwytów), zasilanie budynku;
m) wewnętrzne roboty sanitarne – instalacja wody ciepłej i zimnej, kanalizacja sanitarna, wentylacja;
n) zewnętrzne instalacje sanitarne – przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.
UWAGA: Zakres wykonania robót został ograniczony w stosunku do projektu budowlanego do wybudowania budynku szatniowo – sanitarnego z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. W ramach przetargu nie przewiduje się wywiezienia wału ziemnego z terenu objętego zadaniem (gmina wywiezie wał ziemny we własnym zakresie.